http://www.krassanakis.gr/index.files/krasanakis.gif

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΑΙΓΥΠΤΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ)

& Η ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ

 

 

ΤΟΥ Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ

 

 

 

1. Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

 

Μετά το θάνατο του Μ. Αλέξανδρου το 323 π.χ., ένα από τα βασίλεια που ιδρύθηκαν ήταν και αυτό της Αιγύπτου με έδρα την Αλεξάνδρεια και πρώτο βασιλιά το στρατηγό του Μ. Αλέξανδρου Πτολεμαίο. Υποτάχθηκε στους Ρωμαίους το 30 π.Χ. Απόγονος του Πτολεμαίου ήταν και η βασίλισσα της Αιγύπτου Κλεοπάτρα, την οποία αγάπησε ο Καίσαρας και μετά τη δολοφονία του η ίδια αγάπησε το Μάρκο Αντώνιο.

 

2. ΘΑΝΑΤΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙΑΔΟΧΩΝ

 

Μετά το θάνατο του Μ. Αλέξανδρου το 323 π.Χ., η συνέλευση του στρατού στη Βαβυλώνα όρισε ως τυπικό βασιλιά τους κράτους του  το Φίλιππο Αριδαίο, ετεροθαλή αδελφό του Μ. Αλέξανδρου και διανοητικά ανάπηρο και  μέχρι η γυναίκα του Μ. Αλέξανδρου Ρωξάνη να φέρει στον κόσμο το παιδί του Μ. Αλέξανδρου (τον Αλέξανδρο Δ). Παράλληλα, επειδή οι εν λόγω δεν ήταν σε θέση να κυβερνήσουν,  την εξουσία μοιράστηκαν οι μεγάλοι  στρατηγοί. Ο  Αντίπατρος πήρε  την εποπτεία του ευρωπαϊκού τμήματος,  ο Κρατερός τη διοίκηση  των στρατευμάτων της Ασίας  και ο Περδ’ίκας  την εποπτεία του ασιατικού τμήματος. Επίσης ανατέθηκε η διοίκηση της Αιγύπτου στον Πτολεμαίο,  της Φρυγίας στον Αντίγονο, στο Λυσίμαχο της Θράκης κ.α. Ωστόσο ο Περδίκας δολοφονείτε κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας εναντίον του Πτολεμαίου της Αιγύπτου  και προ αυτού, ο Αντίγονος αυτοανακηρύσσεται,  το 306 π.Χ.,  βασιλιάς και τον ίδιο τίτλο έδωσε και στον γιο του Δημήτριο, που έγινε αργότερα γνωστός με την επωνυμία Πολιορκητής. Όμως η ενέργεια αυτή του Αντίγονου  είχε ως συνέπεια να συνασπιστούν εναντίον του οι άλλοι στρατηγοί, με αποτέλεσμα να αρχίσει μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ των ως άνω διαδόχων, που διεξάγονταν από την Ασία μέχρι την Ελλάδα. Στη διάρκεια των πολέμων αυτών, ύστερα και από διάφορες αντιμακεδονικές αναταραχές που έγιναν στην ηπειρωτική Ελλάδα,  δολοφονήθηκαν και ο Φίλιππος Αριδαίος και ο γιος του Μ. Αλέξανδρου. Τελικά το 301 π.Χ., οι αντίπαλοι συγκρούστηκαν σε μια αποφασιστική μάχη στην Ιψό. Ο Αντίγονος στη μάχη αυτή και νικήθηκε και σκοτώθηκε και το αποτέλεσμα της μάχης αυτής ήταν η δημιουργία των εξής νέων κρατών,  που το καθένα αναγνώριζε το άλλο, το εξής:

Το βασίλειο της Μακεδονίας, με βασιλιά τον Κάσσανδρο, γιο του Αντίπατρου.

Το βασίλειο της Συρίας,  με βασιλιά το Σέλευκο, που περιλάμβανε όλες τις ασιατικές κτήσεις, και έδρα την Αντιόχεια. Υποτάχθηκε στους Ρωμαίους το 64 π.Χ.

Το βασίλειο της Αιγύπτου, με βασιλιά τον Πτολεμαίο και έδρα την Αλεξάνδρεια. Υποτάχθηκε στους Ρωμαίους το 30 π.Χ.

Το Βασίλειο της Θράκης,  που περιλάμβανε και μεγάλα τμήματα της Ασίας, με βασιλιά το Λυσίμαχο. Το βασίλειο της Θράκης διαλύθηκε γρήγορα, επειδή ο Λυσίμαχος συγκρούστηκε με τον Σέλευκο και στη μάχη που έγινε στο Κουροπέδιο της Λυδίας το 281 π.Χ. νικήθηκε και σκοτώθηκε. Τα εδάφη του τα πήραν η Συρία και η Μακεδονία.

Στα ως άνω βασίλεια προστέθηκαν αργότερα και άλλα μικρά βασίλεια, όπως το βασίλειο της Περγάμου,  το βασίλειο της Βακτριανής στο Αφγανιστάν – Ινδίες κ.α.

 

Αλεξάνδρεια, Ρωμαϊκή περίοδος 60 μ.Χ. Τετράδραχμο με Νέρωνα και πλοίο (National Maritime Museum, London)

Αλεξάνδρεια, ρωμαϊκή περίοδος , 60 μ.Χ. Τετράδραχμο με Νέρωνα και πλοίο (National Maritime Museum, London)

 

Αλεξάνδρεια , ρωμαϊκή περίοδος, 60 - 189 μ.Χ. Με πλοίο και τον φάρο Αλεξάνδρειας

Νόμισμα Πτολεμαίου του Α’  ( 360-284 B.C.).

 

 

 

 

3. ΟΙ ΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

 

Κόπτες λέγονται οι ντόπιοι κάτοικοι της Αιγύπτου που ασπάστηκαν το Χριστιανισμό κατά την περίοδο της εξάπλωση του Χριστιανισμού. Η Αίγυπτος ήδη από τον 3ο αι. π.Χ.  ήταν ελληνικό βασίλειο με πρωτεύουσα την Αλεξάνδρεια, πόλη που έκτισε ο ίδιος ο Μ. Αλέξανδρος, όταν κατέλαβε την Αίγυπτο.

Οι κόπτες ανήκουν στην μονοφυσική αίρεση, συνέπεια του οποίου ήταν αρχικά να κυνηγηθούν από του Βυζαντινούς και κατόπιν από τους Άραβες και Τούρκους. Σήμερα, αν και μιλούν αραβικά, γράφουν ακόμη με το ελληνικό - κοπτικό αλφάβητο.

Το όνομα «Κόπτης» λέγεται ότι προήλθε από το ελληνικό (Αί)γύπτιος > (γ)κύπτης = λατινικά Copt.

Κοπτική γλώσσα λέγεται η επίσημη γλώσσα της Αιγύπτου από τον 3ο αι. π.Χ., δηλαδή όταν η Αίγυπτος κατακτήθηκε από τους Έλληνες, μέχρι τον 13ο αι. μ.Χ. που αντικαταστήθηκε από την Αραβική. Σήμερα οι κόπτες μιλούν αραβικά, όμως κατ’ ιδίαν μιλούν και κοπτικά.

Κοπτική γραφή λέγεται η επίσημη γραφή της Αιγύπτου κατά τη χριστιανική περίοδο της Αιγύπτου. Η γραφή αυτή  χρησιμοποιεί το ελληνικό αλφάβητο με μικρές παραλλαγές και  οι λέξεις γράφονται  όπως και στην ελληνική, δηλαδή από δεξιά προς αριστερά και ορθογραφικά με ίδιους κανόνες ως στην ελληνική.

Ειδικότερα, στο κοπτικό αλφάβητο πλην των ελληνικών γραμμάτων υπάρχουν και μερικά γράμματα ακόμη από την τοπική δημοτική ιερογλυφική γραφή, για ιδιαίτερες συλλαβικές προφορές που δεν υπήρχαν στην ελληνική. 

 

 

ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

 

 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑΤΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

 

 

 

Ελληνική επιγραφή στο Temple of Isis της Αιγύπτου

 

 

 

Κοπτική επιγραφή 7ου αι. μ.Χ.

 

 

 

Σελίδα υπό κατασκευή

 

 

HOME – ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GoGreece Member